Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

Št. 410-129/2010 Ob-3029/10 , Stran 1051
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Mala južna 2010« v Občini Ilirska Bistrica. Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 3.400,00 evrov. Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica. Rok za izvedbo prireditve je v času med 15. 8. 2010 in 31. 8. 2010. Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si). Prijava mora biti oddana v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Mala južna 2010«. Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo prispele do petka, dne 14. 5. 2010, do 9. ure, priporočeno po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo v petek, dne 14. 5. 2010, ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri predvidoma obveščeni v roku 30 dni od odpiranja prijav. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo. Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije. Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na tel. 05/71-12-315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

AAA Zlata odličnost