Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

SV 284/10 Ob-2372/10 , Stran 689
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 284/10 z dne 19. 3. 2010, je bilo stanovanje št. 4, v skupni izmeri 83,75 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Goričane 65, Medvode, stoječe na parc. št. 931, k.o. 1976 Preska, in drvarnici, ki je ločena od stavbe, stoječi na parc. št. 928/1 in 928/2, k.o. 1976 Preska, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljev Anite in Denisa Šantla, Goričane 65, Medvode, vsakega do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 3. 2004 s Kandus Urbanom, zastavljeno v korist upnika Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost