Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

SV 290/10 Ob-2353/10 , Stran 688
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 290/10 z dne 22. 3. 2009, je bilo stanovanje št. 2, v izmeri 64,54 m2, v pritličju, v stanovanjski hiši, na naslovu Polena 10, 2392 Mežica, stoječi na parc. št. 882, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, v zemljiškoknjižnem vložku št. 318, k.o. Mežica, last dolžnika in zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 10. 2. 2009, sklenjene med prodajalko Heleno Gorenjak in Mitjem Adamičem kot kupcem, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 10.000,00 EUR, s končnim rokom vračila 1. 4. 2013, skupaj s pp, v korist zastavnega upnika Banka Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221, vse do dokončnega poplačila terjatve.

AAA Zlata odličnost