Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

SV 579/2010 Ob-2352/10 , Stran 688
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-579/2010 z dne 19. 3. 2010, je bilo stanovanje št. 112, v izmeri 38,90 m2, v IX. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Jakčeva 8 (prej Vlahovičeva 8), Ljubljana, stoječega na parc. št. 746, k.o. 1732 Štepanja vas, last zastaviteljice Vesne Kukovec, Ljubljana, Jakčeva ulica 8, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 466-452/91-S.D. z dne 31. 12. 1991 in aneksa št. 466-452/91-S.D. z dne 27. 2. 1992, oboje sklenjeno s prodajalko Občina Ljubljana Vič Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana, zastavljeno v korist upnika BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v višini 81.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost