Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

SV 214/10 Ob-2288/10 , Stran 688
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 214/10, DK 14/10, z dne 19. 3. 2010, je bil posamezni del stavbe, z ident. št. 1959-4516-25, k.o. Domžale – dvosobno stanovanje št. 25, z neto tlorisno površino dela stavbe v izmeri 68,03 m2, in uporabno površino dela stavbe v izmeri 53,40 m2, in s pripadajočo kletjo, v 5. nadstropju, večstanovanjske stavbe v Domžalah, na naslovu Miklošičeva ulica 1c, 1230 Domžale, z ident. št. stavbe 4516, ki stoji na parc. št 4022/12, k.o. Domžale, s pripadajočim sorazmernim solastniškem deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču navedene večstanovanjske stavbe ter last zastaviteljice Tešić Ljupke do 1/1, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ 5860571000 za zavarovanje terjatve v višini 48.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost