Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

SV 150/10 Ob-2286/10 , Stran 688
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 150/10 z dne 17. 3. 2010 je bil (na tretjem mestu) zastavljen poslovni prostor, v pritličju stavbe, z ID 2022, v velikosti 130,85 m2, na naslovu Trg zbora odposlancev št. 73, Kočevje, stanovanjska stavba stoji na parc. št. 1246, v zemljiškoknjižnem vložku št. 1921, k.o. Kočevje, last Fisher International, trgovsko podjetje, d.o.o., Kidričeva ulica 36, 3000 Celje, matična številka: 5537401, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 230.500,00 EUR s pripadki, z obrestmi po spremenljivi obrestni meri EURIBOR (za posle z ročnostjo 3 mesece) + 4,9 odstotnih točk letno, ki zapade v plačilo v 13-mesečnih obrokih, zadnji dne 17. 3. 2011, ter z možnostjo predčasnega odpoklica, v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper, matična številka 5092221.

AAA Zlata odličnost