Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 3523-5/2010 Ob-2284/10 , Stran 681
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice objavlja v skladu s 7. členom Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 90/05 – ZUL-A, 112/05 – ZUL-UPB1, 102/07 – ZUL-B, 109/09 – ZUL-C), ter drugim odstavkom 3. člena in drugim odstavkom 7. člena Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/03, 109/05, 20/10), da odda v najem v skladu z drugim odstavkom 4. člena, 6. člena, 7. člena, 8. člena, 19. člena, 21. člena, 26. člena in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), ter 24. členom in 26. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, in 100/09) z javnim zbiranjem ponudb gostinski lokal, na naslovu Prosvetni dom Brežice, Trg izgnancev 12, 8250 Brežice. Opis predmeta najema: – površina gostinskega lokala je 27,04 m2 (v tej izmeri je zajeto tudi 3,50 m2 priročno skladišče), – gostinski lokal se odda v najem brez opreme, – najemnik si po potrebi samostojno uredi ogrevanje gostinskega lokala, – gostinski lokal ima možnost ureditve gostinske terase na severnem delu Prosvetnega doma Brežice, – gostinski lokal ima souporabo sanitarij v avli Prosvetnega doma Brežice površine 14,89 m2, – gostinski lokal nima telefonskega priključka, – ima vodo in elektriko, – ima priročno skladišče (3,50 m2), – izhodiščna višina mesečne najemnine je 324,48 €, – najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati tudi obratovalne stroške, – najemna pogodba se sklene za določen čas enega leta z možnostjo podaljševanja. Zainteresirane stranke si lahko gostinski lokal ogledajo vsak dan v času njegovega obratovanja med 8. in 22. uro, ali pa zaradi podrobnejših informacij pokličejo vsak delovnik med 8. in 14. uro kontaktno osebo, Zakšek Romana, na tel. 07/49-91-506. Zainteresirane stranke morajo v svoji ponudbi navesti ponujeno višino mesečne najemnine. Kuverta s ponudbo mora biti zapečatena, na prvi strani mora pisati: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za najem gostinskega lokala.« Na zadnji strani kuverte mora biti napisan pošiljatelj, ter njegov naslov. Rok za oddajo ponudbe je 15. 4. 2010 do 12. ure. Komisija bo ponudbe odprla 16. 4. 2010 ob 8. uri v prostoru Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ter izbrala ponudnika, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino. Po potrebi bo komisija s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Vsi ponudniki bodo najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb pismeno obveščeni o izboru najemnika.

AAA Zlata odličnost