Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Ob-2281/10 , Stran 678
Svet Centra za socialno delo Brežice na podlagi sklepa 2. seje Sveta Centra za socialno delo Brežice, z dne 17. 3. 2010, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Brežice. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki izpolnjuje pogoje po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 127/06 – ZJZP – UPB2), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 7/10) in 9. člena Statuta Centra za socialno delo Brežice, lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Svet Centra za socialno delo Brežice, Cesta prvih borcev 24, Brežice, z oznako »za razpis«. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.

AAA Zlata odličnost