Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Ob-2271/10 , Stran 677
Svet Centra za socialno delo Dravograd na podlagi sklepa 1. seje Sveta Centra za socialno delo Dravograd z dne 15. 3. 2010 razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Dravograd. Razpisni pogoji: Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG) in 28, 29 in 30. člena Statuta Centra za socialno delo Dravograd, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima končano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, – pet let delovnih izkušenj, – ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja ali – ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – ima dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati/ke priložiti življenjepis. Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za dobo 5 let. Pričetek mandata je 28. 6. 2010. Kandidati/ke naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 15 dni od objave razpisa, na naslov: Center za socialno delo Dravograd, Meža 4, 2370 Dravograd, z oznako »za razpisno komisijo«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po objavi razpisa.

AAA Zlata odličnost