Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Ob-2244/10 , Stran 676
Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje (Uradni list RS, št. 40/08 z dne 23. 4. 2008) in sklepa seje sveta JVIZ Mozirje z dne 16. 3. 2010, razpisuje Svet zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice JVIZ Mozirje OE vrtec Mozirje. Kandidati/-ke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 16/10). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca. Predviden začetek dela bo dne 1. 9. 2010. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri katerem drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, kratki življenjepis z dosedanjim delovnim izkušnjami) pošljite priporočeno po klasični pošti v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja vrtca«. Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost