Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 213/2010 Ob-2243/10 , Stran 676
Na podlagi 16. člena Statuta JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o. Nadzorni svet JP Komunalno podjetje Logatec razpisuje prosto delovno mesto direktorja ali direktorice Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma izobrazba, pridobljena na I. bolonjski stopnji tehnične – gradbene, pravne, ekonomske ali druge tehnične smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju podobno velikega podjetja iz dejavnosti, enake ali sorodne večjemu delu dejavnosti Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o., – organizacijske in vodstvene sposobnosti. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. imenuje in razrešuje ustanovitelj, Občinski svet Občine Logatec. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, z opisom delovnih izkušenj, z življenjepisom, s programom razvoja in dela javnega podjetja za mandat ter dokazilo, da je kandidat državljan Republike Slovenije in nekaznovan, kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, v zaprti ovojnici, na naslov: Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec, s pripisom »razpis direktor, ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po zaključku postopka. Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Marijana Kunc (tel. 01/750-81-18). V objavi se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost