Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 014-2/2010 Ob-2242/10 , Stran 676
Svet Centra za socialno delo Sevnica razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in 114/06 – ZUTPG) ter 12. člena Statuta Centra za socialno delo Sevnica in sklepa 5. seje sveta zavoda z dne 24. 2. 2010 prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Sevnica. Za direktorja/direktorico centra je lahko izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 58. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in 114/06 – ZUTPG), in sicer: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva, – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva, – da ima opravljan program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoje iz tretje alineje je lahko za direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo kandidati/ke priporočeno po pošti na naslov: Svet centra za socialno delo Sevnica, Trg svobode 9, Sevnica, z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico« v roku 8 dni od dneva objave. O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

AAA Zlata odličnost