Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Ob-2240/10 , Stran 672
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena: A/ Šest shramb na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38: 1. Del stavbe z oznako 242.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242, v 1. etaži, površine 3,30 m2, vpisano v vložku št. 680/242, k.o. (1727) Poljansko predmestje (identifikator: 1727/1062/242); izklicna cena je 3.953,93 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja; 2. Del stavbe z oznako 166.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26, prostor št. 166, v 2. etaži, površine 3,30 m2, vpisano v vložku št. 679/166, k.o. (1727) Poljansko predmestje (identifikator: 1727/1063/166); izklicna cena je 3.953,93 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja; 3. Del stavbe z oznako 234.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 28, prostor št. 234, v 2. etaži, površine 5,60 m2, vpisano v vložku št. 679/234, k.o. (1727) Poljansko predmestje (identifikator: 1727/1063/234); izklicna cena je 6.709,70 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja; 4. Del stavbe z oznako 235.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 28, prostor št. 235, v 2. etaži, površine 4,90 m2, vpisano v vložku št. 679/235, k.o. (1727) Poljansko predmestje (identifikator: 1727/1063/235); izklicna cena je 5.870,99 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja; 5. Del stavbe z oznako 204.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204, v 1. etaži, površine 6,60 m2, vpisano v vložku št. 678/204, k.o. (1727) Poljansko predmestje (identifikator: 1727/1064/204); izklicna cena je 7.907,86 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja; 6. Del stavbe z oznako 305.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 38, prostor št. 305, v 1. etaži, površine 3,30 m2, vpisano v vložku št. 678/305, k.o. (1727) Poljansko predmestje (identifikator: 1727/1064/305); izklicna cena je 3.953,93 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. Predmet javne dražbe so shrambe pod zap. št. 1.–6. ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38, komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. (1727) Poljansko predmestje. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). B/ Sedem parkirnih mest in ena garaža na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana – Bežigrad): 1. Parkirno mesto z oznako 55.E v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št. 4079/55, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/55); izklicna cena je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja; 2. Parkirno mesto z oznako 56.E v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št. 4079/56, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/56); izklicna cena je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja; 3. Parkirno mesto z oznako 57.E v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št. 4079/57, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/57); izklicna cena je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja; 4. Parkirno mesto z oznako 58.E v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št. 4079/58, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/58); izklicna cena je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja; 5. Parkirno mesto z oznako 59.E v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št. 4079/59, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/59); izklicna cena je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja; 6. Parkirno mesto z oznako 60.E v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št. 4079/60, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/60); izklicna cena je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja; 7. Parkirno mesto z oznako 61.E v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št. 4079/61, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/61); izklicna cena je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja; 8. Garaža z oznako 110.E v 2. etaži, površine 17,10 m2, vpisana v vložku št. 4079/110, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/110); izklicna cena je 10.600,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. Predmet javne dražbe so parkirna mesta in garaža od zap. št. 1.–8. ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 1401/5, obe k.o. (2636) Bežigrad, komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k.o. (2636) Bežigrad). Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). C/ Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 710, njiva 918 m2, funkcionalen objekt 5 m2, vpisano v vložku št. 2106, k.o. (2175) Jesenice. Nepremičnina se nahaja ob stanovanjskem objektu, na naslovu Jesenice, Ulica heroja Verdnika 17 in v neposredni bližini športne – hokejske dvorane in spada po osnovni namenski rabi v ureditveni načrt športno rekreacijskega parka Podmežaklja. Izklicna cena je 30.090,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). D/ Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 802/2, pašnik 573 m2, vpisana v vložku št. 2106, k.o. (2175) Jesenice. Nepremičnina je po osnovni namenski rabi opredeljena kot območje za stanovanja (enodružinska zazidava) in spremljajoče dejavnosti. Izklicna cena je 11.460,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). E/ Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 792/37, gozd 2392 m2, vpisana v vložku št. 95, k.o. (2638) Podmežaklja. Nepremičnina je po osnovni namenski rabi opredeljena kot območje za stanovanja (enodružinska zazidava) in spremljajoče dejavnosti. Izklicna cena je 23.920,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov), vendar je na parc. št. 792/37, k.o. (2638) Podmežaklja vknjižena služnostna pravica poti v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 792/29, iste k.o. F/ Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 803, njiva 434 m2, vpisana v vložku št. 2106, k.o. (2175) Jesenice. Nepremičnina je po osnovni namenski rabi opredeljena kot območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Izklicna cena je 16.926,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). G/ Celoten prosti in nezasedeni del stavbe na naslovu Jesenice, Cesta maršala Tita 106, z identifikatorjem stavbe 2175-3115.ES, in sicer: a) prostori v delu kleti, v skupni izmeri 165,08 m2, ki obsegajo: nestanovanjski del z oznako 75.E, v izmeri 11,62 m2, nestanovanjski del z oznako 76.E, v izmeri 11,69 m2, nestanovanjski del, z oznako 77.E, v izmeri 40,58 m2, nestanovanjski del, z oznako 78.E, v izmeri 33,77 m2, nestanovanjski del, z oznako 79.E, v izmeri 41,10 m2 in nestanovanjski del, z oznako 80.E, v izmeri 26,32 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/75–2356/80, k.o. (2175) Jesenice; b) del pritličja, v skupni izmeri 135,56 m2, ki obsega: stanovanjski del z oznako 5.E, v izmeri 9,81 m2, stanovanjski del z oznako 6.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del z oznako 7.E, v izmeri 9,63 m2, stanovanjski del z oznako 8.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del z oznako 9.E, v izmeri 9,63 m2, stanovanjski del z oznako 10.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del z oznako 11.E, v izmeri 9,35 m2, stanovanjski del z oznako 12.E, v izmeri 9,46 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/5–2356/12, k.o. (2175) Jesenice, stanovanjski del z oznako 81.E, v izmeri 25,05 m2, vpisan v podvložku št. 2356/81, k.o. (2175) Jesenice in skupni prostor z oznako 86.E, v izmeri 33,62 m2, vpisan v podvložku št. 2356/87, k.o. (2175) Jesenice; c) del 1. nadstropja, v skupni izmeri 255,53 m2, ki obsega: stanovanjski del, z oznako 13.E, v izmeri 9,51 m2, stanovanjski del, z oznako 14.E, v izmeri 9,47 m2, stanovanjski del, z oznako 15.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del, z oznako 16.E, v izmeri 9,58 m2, stanovanjski del, z oznako 17.E, v izmeri 9,47 m2, stanovanjski del, z oznako 18.E, v izmeri 9,73 m2, stanovanjski del, z oznako 19.E, v izmeri 9,65 m2, stanovanjski del, z oznako 20.E, v izmeri 9,65 m2, stanovanjski del, z oznako 21.E, v izmeri 14,67 m2, stanovanjski del, z oznako 22.E, v izmeri 14,11 m2, stanovanjski del, z oznako 23.E, v izmeri 9,24 m2, stanovanjski del, z oznako 24.E, v izmeri 9,33 m2, stanovanjski del, z oznako 25.E, v izmeri 9,27 m2, stanovanjski del, z oznako 26.E, v izmeri 9,26 m2, stanovanjski del, z oznako 27.E, v izmeri 9,35 m2, stanovanjski del, z oznako 28.E, v izmeri 9,25 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/13–2356/28, k.o. (2175) Jesenice, stanovanjski del, z oznako 82.E, v izmeri 30,50 m2, vpisan v podvložku št. 2356/82, k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor, z oznako 87.E, v izmeri 61,30 m2, vpisan v podvložku št. 2356/88, k.o. (2175) Jesenice in skupni prostor z oznako 89.E v izmeri 2,52 m2, vpisan v podvložku št. 2356/90, k.o. (2175) Jesenice; d) celotno 2. nadstropje, v skupni izmeri 320,46 m2, ki obsega: stanovanjski del, z oznako 29.E, v izmeri 26,25 m2, stanovanjski del, z oznako 30.E, v izmeri 8,91 m2, stanovanjski del, z oznako 31.E, v izmeri 14,96 m2, stanovanjski del, z oznako 32.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del, z oznako 33.E, v izmeri 9,83 m2, stanovanjski del, z oznako 34.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del, z oznako 35.E, v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del, z oznako 36.E, v izmeri 9,87 m2, stanovanjski del, z oznako 37.E, v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del, z oznako 38.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del, z oznako 39.E, v izmeri 9,90 m2, stanovanjski del, z oznako 40.E, v izmeri 15,04 m2, stanovanjski del, z oznako 41.E, v izmeri 15,19 m2, stanovanjski del, z oznako 42.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del, z oznako 43.E, v izmeri 9,85 m2, stanovanjski del, z oznako 44.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del, z oznako 45.E, v izmeri 9,83 m2, stanovanjski del, z oznako 46.E, v izmeri 9,94 m2, stanovanjski del, z oznako 47.E, v izmeri 9,54 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/29–2356/47, k.o. (2175) Jesenice, stanovanjski del, z oznako 83.E, v izmeri 32,38 m2, vpisan v podvložku št. 2356/83, k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor, z oznako 90.E, v izmeri 67,34 m2, vpisan v podvložku št. 2356/91, k.o. (2175) Jesenice in skupni prostor, z oznako 91.E, v izmeri 2,55 m2, vpisan v podvložku št. 2356/92, k.o. (2175) Jesenice; e) celotno 3. nadstropje, v skupni izmeri 321,58 m2, ki obsega: stanovanjski del, z oznako 48.E, v izmeri 26,82 m2, stanovanjski del, z oznako 49.E, v izmeri 8,68 m2, stanovanjski del, z oznako 50.E, v izmeri 15,23 m2, stanovanjski del, z oznako 51.E, v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del, z oznako 52.E, v izmeri 9,95 m2, stanovanjski del, z oznako 53.E, v izmeri 9,85 m2, stanovanjski del, z oznako 54.E, v izmeri 10,03 m2, stanovanjski del, z oznako 55.E, v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del, z oznako 56.E, v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del, z oznako 57.E, v izmeri 9,97 m2, stanovanjski del, z oznako 58.E, v izmeri 10,03 m2, stanovanjski del, z oznako 59.E, v izmeri 15,12 m2, stanovanjski del, z oznako 60.E, v izmeri 15,35 m2, stanovanjski del, z oznako 61.E, v izmeri 10,01 m2, stanovanjski del, z oznako 62.E, v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del, z oznako 63.E, v izmeri 9,81 m2, stanovanjski del, z oznako 64.E, v izmeri 9,88 m2, stanovanjski del, z oznako 65.E, v izmeri 9,78 m2, stanovanjski del, z oznako 66.E, v izmeri 9,59 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/48–2356/66, k.o. (2175) Jesenice, stanovanjski del, z oznako 84.E, v izmeri 32,55 m2, vpisan v podvložku št. 2356/84, k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor, z oznako 92.E, v izmeri 66,61 m2, vpisan v podvložku št. 2356/93, k.o. (2175) Jesenice in skupni prostor, z oznako 93.E, v izmeri 2,49 m2, vpisan v podvložku št. 2356/94, k.o. (2175) Jesenice; f) celotno podstrešje z oznako 94.E, v izmeri 385,81 m2, vpisano v podvložek št. 2356/85, k.o. (2175) Jesenice. Skupna površina prostorov je 1.584,02 m2. Objekt znotraj katerega se nahajajo navedeni prostori stoji na zemljišču s parc. št. 157/3 in 157/4, h kateremu spada tudi pripadajoči del zemljišča na parc. št. 157/2 in 157/21, vse k.o. (2175) Jesenice, skupne površine 3.329,00 m2, k.o. (2175) Jesenice. Prostorom pripada, poleg idealnega deleža na zemljišču, tudi idealni delež skupnih delov in naprav ter zunanje ureditve. Predmet nakupa je celoten obseg nepremičnin pod točkami od a) do f). Opredelitev pod posamezno točko je podana zgolj iz razlogov večje preglednosti predmeta prodaje. Izklicna cena je 366.000,00 EUR. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). II. Ogled nepremičnin in način poteka javne dražbe Ogled nepremičnin bo možen: Za nepremičnine pod točko A/ na kraju samem, dne 8. 4. 2010 ob 11. uri (kontaktna oseba: g. Pušnik, tel. 041/651-406). Za nepremičnine pod točko B/ na kraju samem, dne 8. 4. 2010 ob 12. uri (kontaktna oseba: g. Pušnik, tel. 041/651-406). Za nepremičnine pod točko C/ na kraju samem, dne 9. 4. 2010 ob 10. uri (kontaktna oseba: g. Ažman, tel. 041/651-734). Za nepremičnine pod točko D/, E/ in F/ na kraju samem, dne 9. 4. 2010 ob 9. uri (kontaktna oseba: g. Ažman, tel. 041/651-734). Za nepremičnine pod točko G/ na kraju samem, dne 9. 4. 2010 ob 11. uri (kontaktna oseba: g. Ažman, tel. 041/651-734). Izvedba javne dražbe Javna dražba za nepremičnine pod točkama A/ in B/ se bo izvedla: dne 21. 4. 2010 ob 10. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska cesta 31, Ljubljana. Javna dražba za nepremičnine pod točkami C/, D/, E/, F/ in G/ se bo izvedla: dne 15. 4. 2010 ob 10. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega podjetja, d.o.o., na naslovu: Industrijska ulica 2 a, Jesenice. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16) in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. Prodaja bo potekala po načinu »videno–kupljeno« in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami A/–F/ je po 500,00 EUR, za nepremičnino pod točko G/ je 5.000,00 EUR. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o., številka: 02470-0018512574, sklic: 01 (za nepremičnine pod točko A/ od 1–6 in pod točko B/ od 1–8 dodajte še zaporedno številko, glede na to za katero nepremičnino vplačujete kavcijo, npr. 01-1-5, če vplačujete za shrambo pod A/, zap. št. 5 ali 01-2-5, če vplačujete za parkirno mesto pod B/, zap. št. 5). Kavcija mora biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana kavcija se bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo kavcije; 2. za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun; 3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije; 4. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni; 5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi; 6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci); 7. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; 8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, staro največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. 1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. 3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe. 4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih pogojih. 5. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. V. Plačilni pogoji Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe, podpisano s strani vseh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Vračunana kavcija v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot skesnino. Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec. VI. Ustavitev postopkov: Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo.

AAA Zlata odličnost