Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 35280-11/2010 Ob-2324/10 , Stran 667
Koper, Titov trg 1, Loggia, delno usposobljen poslovni prostor, s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, oddajamo za gostinsko dejavnost. Skupna površina prostora je 273,87 m2. Izklicna mesečna najemnina v mesecu februarju 2010, znaša 1.457,00 EUR. Oddaja ponudb Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem, poslovni prostor v Kopru, Titov trg 1 – Loggia, z oznako 35280-11/2010« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 14. 4. 2010. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 17. ure. Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 15. 4. 2010, ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje. Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si. Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, tel. 05/66-46-284 ali 05/66-46-286.

AAA Zlata odličnost