Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 093-0030/2010 Ob-2245/10 , Stran 650
1. Predmet razpisa: Občina Puconci razpisuje sredstva za dejavnost društev, organizacij ter posameznikov ki delujejo na območju Občine Puconci ter društev katerih člani so občani Občine Puconci ali katerih dejavnost prispeva k promociji in prepoznavnosti Občine Puconci. 2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve, projekte, programe ali ekskurzije, ki bodo popestrili dejavnost društev, organizacij in drugih ljubiteljskih dejavnosti v Občini Puconci ter pripomogli k promociji in prepoznavnosti občine. 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo: – fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Puconci; – fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditev organizirajo na območju Občine Puconci; – pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani Občine Puconci ali pa prireditev organizirajo na območju Občine Puconci; – druge pravne osebe, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k promociji in prepoznavnosti Občine Puconci. Do dodelitve proračunskih sredstev niso upravičene tiste fizične ali pravne osebe, ki so jim bila za isti namen že odobrena sredstva iz drugih razpisov Občine Puconci v tekočem proračunskem letu. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki bo predlagala tudi zavrnitev vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 5. Prijava na razpis mora vsebovati: – kratko predstavitev prijavitelja, ki se na razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon TRR, davčno številko), – podatke o množičnosti oziroma številu članstva, – seznam članov iz Občine Puconci, – predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu …, – natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za katero želijo finančno pomoč, – lokacijo ter čas dogodka, – druge elemente povezane z razpisom. 6. Uporaba kriterijev Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila prepozno prispele, neutemeljene vloge ter vloge, ki niso v skladu z razpisnimi pogoji. Prijavitelja nepopolne vloge komisija pisno pozove, da jo dopolni v roku osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju sredstev: – prijavitelj deluje na območju Občine Puconci, – aktivnost se izvaja na območju Občine Puconci, – množičnost članstva ali planiranega obiska, – povezanost z Občino Puconci. 7. Obseg finančnih sredstev: vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis znaša 13.000 EUR. 8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010. 9. Razpisni rok: razpisni rok se prične z dnem objave v občinskem glasilu Občan ter na spletni strani Občine Puconci in traja do 30. 9. 2010. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku pridobijo v sprejemni pisarni Občine Puconci in na spletni strani Občine Puconci (www.puconci.si). 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci. Občina Puconci lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 12. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Mitja Crnkovič, tel. 02/545-91-09. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo posamezne prijavitelje, o rezultatih javnega razpisa, obvestila v 30 dneh po končanem razpisnem roku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti