Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

SV 81/2010 Ob-1641/10 , Stran 358
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz Sežane, opr. št. SV 81/2010 z dne 12. 2. 2010, je bilo stanovanje v prvi kletni etaži in kleti v drugi kletni etaži, v izmeri 60,25 m2, na naslovu Vojkova 7, 6210 Sežana, na parc. št. 6470 vpisani v vl. št. 1514, k.o. Sežana s pripadajočim delom skupnih prostorov in naprav ter parcele, na kateri stanovanjski blok stoji, sedaj last zastaviteljice Tomažič Tanje, Gradišče 18, 6210 Sežana, upoštevajoč pri tem pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 2. 12. 2009 overjeno v notarski pisarni notarja Mesar Milana v Sežani pod opr. št. OV 102/2010 (dne 1. 2. 2010 sklenjeno med družbo Kraški Zidar d.d., kot prvo pogodbeno stranko in zemljiškoknjižno lastnico parc. št. 6470, k.o. Sežana, na kateri stoji večstanovanjska stavba z ident. št. 733, v kateri se nahaja stanovanje, ki je predmet zastave ter družbo Marex d.o.o., kot drugo pogodbeno stranko, ki je dejanski posestnik in lastnik predmetnega stanovanja s prilogami ter kupoprodajno pogodbo z dne 28. 1. 2010 overjeno v notarski pisarni notarja Mesar Milana v Sežani pod opr. št. OV 103/2010 dne 1. 2. 2010 sklenjeno med družbo Marex d.o.o., kot prodajalko in Tomažič Natašo, kot kupovalko, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.000,00 EUR, ki se obrestuje po obrestni meri, ki ob odobritvi znaša Euribor 365 3 M (mesečni) + 2.5 odstotne točke in s končno zapadlostjo najkasneje do 28. 2. 2035.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti