Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Ob-1224/10 , Stran 185
I. Predmet prodaje so počitniški kontejnerji 1. Kontejner – mobilaro blok št. 90-0959, lociran v kampu Lopari, na Malem Lošinju – tipični pločevinasti kontejner (dimenzije 6,00 x 2,20 m + 3,00 x 2,20 m), ki stoji na betonski plošči; pred vhodom v kontejner je plato z betonsko ploščo (dimenzije 2,30 x 3,00 m). Plato in kontejner so prekriti s pločevinasto kritino. Kontejner je postavljen leta 1990, v kampu Lopari na Malem Lošinju. Skupaj s kontejnerjem se prodaja tudi v njem nastanjena oprema: mini kuhinja, 4 kosi omar, hladilnik, sesalec, postelja (oprema je nabavljena od leta 1996 dalje). Izhodiščna prodajna cena kontejnerja je 7.383,88 EUR brez DDV. Cena opreme je 510,55 EUR brez DDV. 2. Kontejner – mobilaro blok št. 86-0634, lociran v kampu Lopari, na Malem Lošinju – tipični pločevinasti kontejner (dimenzije 6,00 x 2,20 m), ki stoji na betonski plošči; pred vhodom v kontejner je plato z betonsko ploščo (dimenzije 2,30 x 6,00 m). Plato in kontejner so prekriti z leseno strešno konstrukcijo in kriti z opečno kritino. Kontejner je postavljen leta 1986, v kampu Lopari na Malem Lošinju. Skupaj s kontejnerjem se prodaja tudi v njem nastanjena oprema: mini kuhinja, kavč, 2 kosa omar, sesalec, hladilnik (oprema je nabavljena od leta 1998 dalje). Izhodiščna prodajna cena kontejnerja je 4.303,44 EUR brez DDV. Cena oprema je 1.337,86 EUR. 3. Kontejner – mobilaro blok št. 89-0254, lociran v kampu Lopari, na Malem Lošinju – tipični pločevinasti kontejner (dimenzije 6,00 x 2,20 m), ki stoji na betonski plošči; pred vhodom v kontejner je plato z betonsko ploščo (dimenzije 2,30 x 6,00 m). Plato in kontejner so prekriti z leseno strešno konstrukcijo in kriti z opečno kritino. Kontejner je postavljen leta 1986, v kampu Lopari na Malem Lošinju. Skupaj s kontejnerjem se prodaja tudi v njem nastanjena oprema: mini kuhinja, kavč, 2 kosa omaric, sesalec, hladilnik (oprema je nabavljena od leta 1998 dalje). Izhodiščna prodajna cena kontejnerja je 4.303,44 EUR brez DDV. Cena oprem je 1.337,86 EUR brez DDV. Vsi trije kontejnerji se nahajajo v počitniškem kampu in stojijo na zemljišču, ki ni last Telekom Slovenije d.d. Telekom Slovenije d.d. prodaja kontejnerje kot premičnine (oprema – osnovna sredstva), ki stojijo na zakupljenem zemljišču. Zakup zemljišča in vsa razmerja z upravnikom kampa si bo kupec kontejnerjev moral urediti sam na svoje stroške. II. Pogoji za sodelovanje Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaleteva 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup kontejnerja z opremo – ne odpiraj«. Rok za predložitev ponudb je 23. 2. 2010. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 23. 2. 2010, do 12. ure. Vsebina ponudbe: Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti in posredovati naslednje podatke oziroma dokumente: – navesti svoje identifikacijske podatke (natančen naziv in naslov, davčna številka, EMŠO), – navesti podatke o kontejnerju, za katerega kandidirajo in predlagajo ponudbo, – navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezni kontejner, ki ne more biti nižja od navedene izhodiščne-prodajne cene, – navesti popolne podatke o številki TR računa (naziv banke in št. računa), – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki – pa priložiti izpis iz poslovnega registra pri AJPES. Drugi pogoji: Kontejnerji se prodajajo kot premičnine, po načelu “videno–kupljeno”. V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na dodano vrednost. Kupnino mora kupec poravnati v celoti, v roku 30 dni od datuma izstavitve računa. Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 1. 3. 2010. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezni kontejner bo odločala predvsem višina ponujene cene. Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave, kljub prejetim ponudbam, ne sklene pravnega posla z nobenim od ponudnikov. Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za trženje hotelov in apartmajev, pri Ani Andolšek, na tel. 01/234-16-75 ali 041/360-621, vsak delovni dan.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti