Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Ob-1249/10 , Stran 171
Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 18. in 22.a člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto z dne 29. 7. 1993, 12. 12. 1995, 19. 12. 2002, 10. 11. 2003, 1. 3. 2007, 5. 11. 2007 in 16. 2. 2009, objavlja prosto delovno mesto strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto (m/ž), za 4-letno mandatno obdobje. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri, – ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji, – ima verificirana znanja iz upravljanja, – prijavi na razpis predloži program strokovnega vodenja in razvoja zavoda. Kandidat mora k prijavi priložiti: 1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome, 2. fotokopijo potrdila o opravljenem specialističnem izpitu, 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 4. fotokopijo listin, ki izkazujejo ustrezna znanja iz upravljanja, 5. program strokovnega vodenja in razvoja zavoda. Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Za razpis za delovno mesto strokovnega direktorja – ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS. Strokovnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto za mandatno dobo 4 let imenuje na podlagi javnega razpisa in na osnovi dokazil o izpolnjevanju pogojev Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Kandidati se naj za informacije v zvezi z razpisom obrnejo na Splošno bolnišnico Novo mesto, Pravna služba, tel. 07/39-16-117 (Kralj Zdenka). Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti