Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

SV 21/10 Ob-1049/10 , Stran 72
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz Ljubljane, opr. št. SV 21/10 z dne 11. 1. 2010, je bila v korist upnice Factor Banka d.d., zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 170.000,00 EUR, s pripadki zastavljena nepremičnina – poslovni prostor, št. VII., na levi strani veznega hodnika, v izmeri 62,81 m2, v nadstropju objekta na naslovu Cesta v Gorice 36, Ljubljana, ležečega na parc. št. 2116/5, parc. št. 2116/6, parc. št. 2116/7, parc. št. 2116/8, parc. št. 2116/9, parc. št. 2116/10, parc. št. 2116/11, parc. št. 2116/12, parc. št. 2116/13, parc. št. 2116/14, vse k.o. Vič, z ustreznim delom lastništva na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah zgradbe, vključno s solastno pravico na zemljišču na katerem objekt stoji, oziroma kateremu služi kot funkcionalno zemljišče. Zgoraj navedena nepremičnina je last družbe IZID, d.o.o. Jesenice.

AAA Zlata odličnost