Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

SV 496/09 Ob-8669/09 , Stran 72
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič iz Novega mesta, opr. št. SV-496/09 z dne 30. 12. 2009, je stanovanje, št. 1, v stanovanjski hiši Veliki Gaber št. 70, v izmeri 69,71 m2, stoječe na parc. št. 575/8, vl. št. 456, k.o. Veliki Gaber, last zastaviteljice Shaker Miše do 1/1, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrietre Genossenschaft mit beschränkter Haftung, A 9141 Eberndorf, za zavarovanje denarne terjatve v 34.000,00 EUR, obrestna mera v% letno znaša 5,250%, s končno zapadlostjo kredita 20. 12. 2024, z možnostjo predčasne zapadlosti v skladu s pogodbo za obročni kredit št. 20.049.581.

AAA Zlata odličnost