Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

SV 8/10 Ob-8667/09 , Stran 72
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 8/10, DK 1/10 je bilo enosobno stanovanje, št. 54D, neto tlorisne površine 49,30 m2, z ident. št. 1959-5443-54, ki se nahaja v XI. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Ulica Matije Tomca 4, 1230 Domžale, ki leži na parc. št. 3907, 3903, 3917, 3918, vse k.o. Domžale (1959), ter last zastaviteljice Golob Sonje do 1/1, zastavljeno v korist SKB Banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000, za zavarovanje terjatve v višini 42.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost