Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

SV 14/2010 Ob-8666/09 , Stran 72
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza iz Celja, opr. št. SV 14/2010 z dne 8. 1. 2010, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina sicer: nepremičnina z ident. št. 1077-01718-22 - poslovni prostor v izmeri 27,83 m2, v poslovnem objektu, z ID št. 1718, na parc. št. 2058/1, k.o. Celje, na naslovu Gledališka ulica 2, 3000 Celje, in nepremičnina z ident. št. 1077-01718-023 - poslovni prostor v izmeri 9,31 m2, v prvem nadstropju poslovne stavbe, z ID štev. 1718, na parc. št. 2058/1, na naslovu Gledališča ulica 2, v Celju, last Združenje borcev za vrednote NOB Celje, matična številka 5145724000, zastavljena v korist banke: Banka Celje d.d. Bančna skupina Banke Celje, poslovni naslov Vodnikova 2, pošta 3000 Celje, matična številka 5026121000, za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o dolgoročnem kreditu, št. 059627/2, v znesku 14.000,00 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete 15. 1. 2015, s pogodbeno obrestno mero: 6-mesečni Euribor in pribitek 4,20% letno ter možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v VIII. točki pogodbe o dolgoročnem kreditu, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost