Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Ob-1005/10 , Stran 69
Uprava družbe Nolik tovarna za trženje, razvoj in proizvodnjo pohištva d.d., Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje (Nolik d.d., Kočevje), v skladu s prvim odstavkom 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvešča delničarje in upnike o nameravani pripojitvi družbe Nolik Stolik, proizvodnja pohištva in žaganega lesa, d.o.o., Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje, kot prevzete družbe, k družbi Nolik d.d., Kočevje kot prevzemni družbi. Uprava prevzemne družbe Nolik d.d., Kočevje je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila Pogodbo o pripojitvi, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe. Delničarjem prevzemne družbe Nolik d.d., Kočevje je v prostorih uprave družbe na naslovu Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje omogočen pregled listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1: (1) notarskega zapisa sklenjene pogodbe o pripojitvi, (2) letnih poročil družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, (3) zaključnega poročila prevzete družbe na dan 30. 11. 2009, (4) vmesnih bilanc stanja družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi na dan 30. 9. 2009, (5) skupnega poročila uprave prevzemne in poslovodstva prevzete družbe, o pripojitvi in (6) poročila nadzornega sveta prevzemne družbe o pregledu pripojitve. Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis vseh navedenih listin. Uprava prevzemne družbe Nolik d.d., Kočevje ne zahteva, da bi o soglasju za navedeno pripojitev odločala skupščina, zato skupščine družbe Nolik d.d., Kočevje v ta namen ne bo sklicala. Delničarji družbe Nolik d.d., Kočevje, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, imajo v roku enega meseca od dneva sprejetja sklepa prevzemne družbe kot edinega družbenika prevzete družbe o soglasju za pripojitev, pravico zahtevati sklic skupščine družbe Nolik d.d., Kočevje, ki naj odloči o soglasju za pripojitev. Uprava prevzemne družbe kot edinega družbenika prevzete družbe bo sklep o soglasju za pripojitev sprejela dne 16. 2. 2010.

AAA Zlata odličnost