Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Ob-8646/09 , Stran 57
Svet zavoda Osnovne šole Pod goro, Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2010. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovna šola Pod goro, Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost