Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 410-2/2010-3 Ob-8679/09 , Stran 46
1. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanje spomenikov in objektov kulturne dediščine na območju Občine Postojna v letu 2010. Višina sredstev, ki so za predmet javnega razpisa v proračunu Občine Postojna za leto 2010, znaša 32.512,00 €, proračunska postavka: Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: na razpis za zbiranje ponudb se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov, drugih infrastrukturnih objektov s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju Občine Postojna. Na razpisu ne morejo kandidirati: – lastniki ali upravljavci spomenikov in objektov s področja kulturne dediščine, ki tržijo navedene objekte. 3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev in obravnava vlog: Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevali predvsem naslednji kriteriji: – višina zagotovljenih lastnih sredstev (iz proračuna Občine Postojna se sofinancira do 50% vrednosti investicije); – pomembnost spomenika z vidika kulturne dediščine; – zaključek del ali predvidene faze obnove in vzdrževanja v letu 2010 (predmet sofinanciranja so tudi stroški, ki so nastali po 1. 1. 2009); – vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu ter objekti javnega pomena; – vrednost izvedbenih del. 4. Vsebina prijave na razpis je opredeljena v Navodilih o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v Občini Postojna v letu 2010. Razpisna dokumentacija je na voljo z dnem objave v Uradnem listu RS, na spletni strani občine: www.postojna.si in v sprejemni informacijski pisarni občine. 5. Oddaja prijave Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, kateri morajo biti priložene vse priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Postojna – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – razpis 2010 – Kulturna dediščina«, do vključno 15. 2. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo v občinski upravi v času uradnih ur: Bernarda Lenarčič, tel. 728-07-00, oziroma preko e-pošte bernarda.lenarcic@postojna.si. 6. Koriščenje sredstev: sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo predpisan s pogodbo o financiranju. 7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: predlagatelji bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 60 dni po poteku razpisnega roka.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti