Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4835. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna, stran 13698.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna objavljenem v Uradnem listu RS, št. 84/10 z dne 27. 10. 2010, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 109/09) dajem
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
a) V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10) se v Prilogi 1 »Seznam enot in podenot urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji z usmeritvami za pripravo OPPN za območja naselji« v oznaki EUP PO 36/6 Tržaška cesta v deveti alineji v 3. vrstici parcela št. »1521/5, k.o. Postojna« nadomesti s parcelo št. »1519/5, k.o. Postojna«.
b) V 124. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10) se v točki 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni (Uradni list RS, št. 19/08), črta del besedila, ki se glasi »Odlok o spremembah in dopolnitvah«, ter nadomesti z besedilom »Odlok o Ureditvenem načrtu«, pred številko Uradnega lista RS, št. 19/08 doda še številko Uradnega lista RS, št. 57/94 ter za številko Uradnega lista RS, št. 19/08 še številki Uradnega lista RS, št. 29/10 ter 52/10.
c) V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10) se v Prilogi 1 »Seznam enot in podenot urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji z usmeritvami za pripravo OPPN za območja naselij« v EUP RA 05 Vetrnica, besedica »Vetrnica« doda kot alinejo tudi v drugem stolpcu.
Št. 3505-13/2010-2
Postojna, dne 10. novembra 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost