Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4651. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje I – 1. faza, stran 13120.

P O P R A V E K
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje I – 1. faza (Uradni list RS, št. 108/07, 14/09)
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje I (Uradni list RS, št. 108/07, 14/09) se prvi odstavek 4. člena – velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja pravilno glasi:
»Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj za novo predvidene objekte se omogoča za tlorisne gabarite v okviru do minus petih procentov (5%) oziroma za objekt PO2, PO3 v okviru do minus desetih procentov (10%), vendar v okviru določenih gradbenih parcel in pomembne gradbene linije ter 5% za višinske gabarite razen za določeno koto pritličja.«
Št. 35000-0005/2005
Škofja Loka, dne 7. oktobra 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.