Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1845. Popravek Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava – uradno prečiščeno besedilo, stran 5243.

Popravek
V Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava – uradno prečiščeno besedilo, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/10 z dne 12. 2. 2010, se zaradi pomote popravi:
– V preambuli se doda nova tretja alineja, ki glasi: »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 57/09)«. Dosedanja tretja alineja postane četrta.
– V prvem odstavku 12. člena se za besedo »okolje« doda beseda »in prostor«.
– V prehodnih in končnih določbah se za 23. členom doda besedilo: »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 57/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
»24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.«
Dosedanji 24. člen postane 25. člen.
Št. 032-0044/2008
Lendava, dne 21. aprila 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost