Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

517. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 1453.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 112/07) dajem
P O P R A V E K
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenska Bistrica
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010) se besedilo 11. člena pravilno glasi:
»11. člen
(Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva dejanska velikost parcele. Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka se določi v višini 50%.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh dejanskih tlorisnih površin objekta. Delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka se določi v višini 50%.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto javne komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt in ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Kot javna komunalna oprema se šteje komunalna oprema, v katero je občina ali krajevna skupnost vložila lastna proračunska sredstva. Občina z odmero komunalnega prispevka zagotavlja zavezancu možnost priključitve na že zgrajeno komunalno opremo, katere oddaljenost od stavbišča je manjša od oddaljenosti, predvidene v predpisih za obvezno priključitev na javno komunalno infrastrukturo (v pravilniku o vodooskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadne vode, je določena obveznost priključitve na posamezno javno omrežje vseh stavb, katerih oddaljenost od javnega omrežja ni večja 200 m).
Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi faktorje, ki so podani v spodnji tabeli.
+---------------+----------------------------------+-----------+
|   Šifra   |      Tip objekta      | Faktor  |
| kategorije  |                 |dejavnosti |
|  (CC-SI   |                 |      |
| Struktura)  |                 |      |
+---------------+----------------------------------+-----------+
|112      |Večstanovanjske stavbe      |  1,1  |
+---------------+----------------------------------+-----------+
|121      |Gostinske stavbe         |  1,1  |
+---------------+----------------------------------+-----------+
|12202     |Stavbe bank, pošt, zavarovalnic  |  1,3  |
+---------------+----------------------------------+-----------+
|12203     |Druge upravne in pisarniške    |  1,3  |
|        |stavbe              |      |
+---------------+----------------------------------+-----------+
|123      |Trgovske in druge stavbe za    |  1,3  |
|        |storitveno dejavnost       |      |
+---------------+----------------------------------+-----------+
|124      |Stavbe za promet in stavbe za   |  1,3  |
|        |izvajanje elektronskih      |      |
|        |komunikacij            |      |
+---------------+----------------------------------+-----------+
|125      |Industrijske stavbe in skladišča |  0,8  |
+---------------+----------------------------------+-----------+
|126      |Stavbe splošnega družbenega    |  0,7  |
|        |pomena              |      |
+---------------+----------------------------------+-----------+
|127      |Druge nestanovanjske stavbe    |  0,7  |
+---------------+----------------------------------+-----------+
za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1,0«.
Št. 033-126/2009-22/5-P
Slovenska Bistrica, dne 11. februarja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti