Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5354. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti, stran 16215.

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 132/06) izdaja ministrica za gospodarstvo
O D R E D B O
o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 132/06).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(razveljavitev)
Z dnem začetka veljavnosti te odredbe preneha veljati Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami pravilnika, ki ureja elektromagnetno združljivost (Uradni list RS, št. 3/10).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-288/2010
Ljubljana, dne 8. decembra 2010
EVA 2010-2111-0119
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo