Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5349. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 16203.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) in na podlagi petega odstavka 11. člena in drugega odstavka 89. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03,134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in 60/10) se obrazca, ki sta Prilogi 3 in 3/B in sta sestavni del pravilnika, nadomestita z novima obrazcema, ki sta prilogi in sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-813/2010
Ljubljana, dne 7. decembra 2010
EVA 2010-1611-0185
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost