Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010

Kazalo

5227. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča, stran 15708.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 9. in 12. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
Predsednik ustavnega sodišča me je obvestil, da izteče mandat sodniku ustavnega sodišča dne 24. 5. 2011.
Na podlagi tega objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.
Predloge za možne kandidate za sodnike ustavnega sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 003-03-5/2010-2
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost