Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5220. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine Miklavž na Dravskem polju, stran 15702.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-16/2010-16/ZP-29 z dne 17. 11. 2010 družba Plinarna Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Miklavž na Dravskem polju izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine Miklavž na Dravskem polju
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občine Miklavž na Dravskem polju na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Plinarna Maribor d.o.o.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša 6,9402 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
|   | Odjemna |       Fiksni del       |Variabilni|
|   | skupina |                   |  del  |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena|  Pavšal | Cena |   Cena   |  Cena  |
|   |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti | porabe |
|   | (Sm3/leto)|      |(EUR/kW)|   ((EUR/   | (EUR/Sm3)|
|   |      |      |    |(Sm3/dan))/leto)|     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK1)|  0-200  |   1,5000|    |        |  0,2080|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 |   4,0000|    |        |  0,2000|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 |   6,0000|    |        |  0,1326|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500|   6,0000|    |        |  0,1326|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500|   6,0000|    |        |  0,1326|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK6)|  4.501- |   8,5000| 0,3330|        |  0,1284|
|   |  10.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- |   8,5000| 0,3330|        |  0,1284|
|   |  30.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- |   8,5000| 0,3330|        |  0,1284|
|   |  70.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- |   8,5000| 0,3330|     0,0000 |  0,1284|
|   | 100.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   | 100.001- |      |    |     0,6018 |  0,0954|
|(DK10)| 200.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   | 200.001- |      |    |     0,6018 |  0,0954|
|(DK11)| 600.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   | 600.001- |      |    |     0,6018 |  0,0954|
|(DK12)| 1.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   | 1.000.001-|      |    |     0,3340 |  0,0684|
|(DK13)| 5.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   | 5.000.000-|      |    |     0,1250 |  0,0387|
|(DK14)| 15.000.000|      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   |  Nad  |      |    |     0,1250 |  0,0387|
|(DK15)| 15.000.000|      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
3. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (Vu) znaša 1,3979 EUR/mesec.
4. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
5. člen
Cene v tem aktu ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
6. člen
Ta akt začne veljati 15. decembra 2010.
Št. OM 6345
Maribor, dne 8. novembra 2010
EVA 2010-2111-0128
Plinarna Maribor d.o.o.
Zakoniti zastopnik
Milan Curk l.r.

AAA Zlata odličnost