Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5210. Dopolnitev Statuta Občine Škofljica, stran 15694.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 in dopolnitve zakona ZLS-O, Uradni list RS, št. 76/08, ZLS-P, Uradni list RS, št. 79/09 in ZLS-R, Uradni list RS, št. 51/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel
D O P O L N I T E V S T A T U T A
Občine Škofljica
1. člen
V 25. členu Statuta Občine Škofljica, se v drugem odstavku, za navedbo vseh komisij, kot stalnih delovnih teles občinskega sveta, doda besedilo, ki glasi:
»– komisija za obravnavo predlogov občanov in razvoj občine«
2. člen
Te dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2010
Škofljica, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost