Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5207. Obvezna razlaga pogojev za gradnjo urejevalne enote ŠE4-C9 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba, stran 15692.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 2. redni seji dne 2. 12. 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
pogojev za gradnjo urejevalne enote ŠE4-C9 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba
1. člen
Sprejme se obvezna razlaga pogojev za gradnjo urejevalne enote ŠE4-C9 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba (uradno prečiščeno besedilo: Uradni list RS, št. 114/03, spremembe in dopolnitve 2008 – Uradni list RS, št. 97/08). Obvezna razlaga glasi:
»Pod pogojem, da se prizidave izvajajo v okviru gradbenih parcel stanovanjskih hiš in kolikor je v sklopu prizidave k obstoječim stanovanjskim hišam predviden program, ki spada med centralne dejavnosti (kot samostojen program ali v kombinaciji s stanovanjskim programom), je v urejevalni enoti ŠE4-C9 ne glede na definicijo izraza prizidava in posledično omejitev v splošnem delu odloka kot maksimalni faktor intenzivnosti izrabe zemljišča za gradnjo merodajen faktor 0,6.«
2. člen
Obvezna razlaga je del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba (uradno prečiščeno besedilo: Uradni list RS, št. 114/03, spremembe in dopolnitve 2008 – Uradni list RS, št. 97/08) in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-11/2010-22
Šempeter pri Gorici, dne 2. decembra 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost