Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5200. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste, stran 15685.

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) je Občinska volilna komisija Občine Slovenska Bistrica, v zvezi z ugotovitvenim sklepom št. 032-2/2010-1-6, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 1. konstitutivni seji dne 12. 11. 2010 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinska volilna komisija Občine Slovenska Bistrica ugotavlja:
1. Da je bil dr. Ivan ŽAGAR izvoljen za člana Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica in župana Občine Slovenska Bistrica. Z ugotovitvijo o izvolitvi za župana je dr. Ivanu ŽAGARJU prenehal mandat občinskega svetnika na podlagi 37.a in 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 72/08, 76/08, 100/08, 70/09 in 51/10).
2. Mandat člana občinskega sveta je tako prešel na naslednjega kandidata z liste št. 12, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, v volilni enoti 2, pod zaporedno številko 2, to je Franc PERNAT, roj.: 17. 11. 1958, Gebrenik 2, 2314 Zg. Polskava, ki je dne 29. 11. 2010 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 041-1/2010-39-0203
Slovenska Bistrica, dne 6. decembra 2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Jasmina Obrovnik Gril l.r.

AAA Zlata odličnost