Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5198. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2011, stran 15684.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49//09) in 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) izdaja župan Občine Sežana
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2011
1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sežana v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011.
2.
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 121/08, 84/09 in 107/09). Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 je znašal 2.902.742,79 EUR in predstavlja obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
3.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah, oziroma odlokom o proračunu Občine Sežana, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4.
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na 31. december 2010.
5.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačani izdatki in plačani prejemki vključijo v proračun Občine Sežana za leto 2011.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-15/2010-6
Sežana, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost