Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5196. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 15681.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 126/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 2. redni seji dne 30. 11. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Na nepremičninah parc. št. 1092/5, 1092/7, 1092/9 in 1092/10, vse k.o. Homec, se ukine status javnega dobra. Parcele postanejo last Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, matična številka: 2255987.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0007/2010-6
Rečica ob Savinji, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost