Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5191. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2011, stran 15678.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 103. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 uradno prečiščeno besedilo in 49/10) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Murska Sobota v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011, oziroma do sprejetja proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu mestne občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2010.
V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2010 = 3.945.215,20 EUR.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-0297/2010
Murska Sobota, dne 7. decembra 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost