Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5188. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2011, stran 15675.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) ter 54. in 119. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2011
1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja proračunskih uporabnikov do sprejetja proračuna Občine Medvode za leto 2011. Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja do 31. 3. 2011. Obdobje začasnega financiranja se lahko podaljša v skladu z Zakonom o javnih financah.
2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Medvode za leto 2011 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2010 in za iste programe kot v letu 2010.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2010 2.041.891,05 EUR in predstavljajo obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
4. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih možnosti.
Investicije se financirajo v skladu z že sprejetimi obveznostmi. V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2010.
6. člen
V okviru tega sklepa nastali prihodki in odhodki proračuna, so sestavni del proračuna Občine Medvode za leto 2011.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-263/2010
Medvode, dne 7. decembra 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost