Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5186. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk, stran 15673.

Na podlagi določil 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 29/03 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 3. redni seji dne 2. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk (Uradni list RS, št. 60/07) na koncu tretje alineje drugega odstavka 2. člena vejica nadomesti piko in doda besedilo: »Majšperk 32b, Ptujska Gora 74.«.
2. člen
Črta se četrti odstavek 19. člena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-1/2010-2
Majšperk, dne 2. decembra 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost