Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5166. Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v obdobju januar–marec 2011, stran 15649.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je županja Občine Črnomelj dne 1. 12. 2010 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Črnomelj v obdobju januar–marec 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Črnomelj v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF in Odlokom o proračunu Občine Črnomelj za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/10, 51/10 in 73/10).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabljati sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2010 in za iste namene kot v proračunu preteklega leta.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2010.
5. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Črnomelj za leto 2011. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2011.
6. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2011 sprejme županja in o tem obvesti Občinski svet ter Nadzorni odbor.
7. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od 1. 1. 2011 do sprejetja proračuna za leto 2011, oziroma največ do 31. 3. 2011. Začasno financiranje proračuna se lahko podaljša na predlog županje s sklepom Občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-417/2010
Črnomelj, dne 1. decembra 2010
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost