Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5165. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega svetnika na naslednjega kandiddata, stran 15649.

Na podlagi 30.o in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) je Občinska volilna komisija Občine Cerkno sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinska volilna komisija Občine Cerkno ugotavlja:
– da je Miranu Cigliču z ugotovitvijo o izvolitvi za župana prenehal mandat občinskega svetnika na podlagi prvega odstavka 37.a člena in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Cerkno preide na naslednjega kandidata, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat z Neodvisne liste Mirana Cigliča;
– da je naslednji kandidat z Neodvisne liste Mirana Cigliča Milan Eržen, roj. 30. 7. 1955, stanujoč Planina pri Cerknem 44, Cerkno, dne 10. novembra 2010 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Cerkno.
2.
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2010-11
Cerkno, dne 10. novembra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Cerkno
Julijana Mlakar l.r.

AAA Zlata odličnost