Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5158. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje, stran 15643.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje
I.
Državna volilna komisija je na podlagi 39. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 79/09 – ZLS-P in 51/10 – ZLS-R) v zvezi z določbami 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) na 45. seji dne 9. 12. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na volitvah enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje, ki so bile 5. decembra 2010, ugotovila naslednji izid glasovanja:
1) Na volitvah enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje je imelo pravico glasovati 48 volivcev, ki so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2) Glasovalo je skupaj 22 volivcev ali 45,83% volivcev glede na število volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
Po pošti ni glasoval nihče.
3) Oddanih je bilo 22 glasovnic.
4) Neveljavna je bila 1 glasovnica.
5) Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Elko Hudorovac 21 glasov
(predlagatelj: Zoran Brajdič in skupina volivcev)
II.
Državna volilna komisija je skladno z določbami drugega odstavka 11. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je bil za člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje izvoljen:
Elko Hudorovac, roj. 18. 5. 1957, stanujoč v Grosupljem, Veliko Mlačevo 100.
ker je dobil največ glasov.
Št. 18-1/00-35/10
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
Državna volilna komisija Ljubljana, Slovenska 54
Predsednik:
Dušan Strnad l.r.
Člani:
Anton Gašper Frantar l.r.
Marjan Jarkovič l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
dr. Franc Grad l.r.
mag. Gorazd Kobler l.r.

AAA Zlata odličnost