Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5156. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, stran 15639.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 110/02 – ZDT-B, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
1. člen
V Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 26/03, 117/05, 120/07, 32/08 in 10/09) se v drugem odstavku 15. in 18. člena besedilo »javnim podjetjem« nadomesti z besedo »drugim«.
2. člen
23. člen se črta.
3. člen
V Prilogi 3 se besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države« nadomesti z besedilom »Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države«, besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti občine« pa se nadomesti z besedilom »Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine«.
4. člen
V Prilogi 4 se besedilo »terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države« nadomesti z besedilom »terjatev za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države«, besedilo »terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti občine« pa se nadomesti z besedilom »terjatev za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine«.
5. člen
V Prilogi 5 se besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države« nadomesti z besedilom »Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države«, besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti občine« pa se nadomesti z besedilom »Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine«.
6. člen
V Prilogi 6 se besedilo »terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem« nadomesti z besedilom »terjatev za sredstva dana v upravljanje drugim«.
7. člen
V Prilogi 7 se besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države« nadomesti z besedilom »Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države«, besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti občine« pa se nadomesti z besedilom »Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine«.
8. člen
V Prilogi 8 se besedilo »terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem« nadomesti z besedilom »terjatev za sredstva dana v upravljanje drugim«.
9. člen
V Prilogi 9 se besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države« nadomesti z besedilom »Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države«, besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti občine« pa se nadomesti z besedilom »Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine«.
10. člen
V Prilogi 10 se besedilo »terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem« nadomesti z besedilom »terjatev za sredstva dana v upravljanje drugim«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-807-2010/9
Ljubljana, dne 10. decembra 2010
EVA 2010-1611-0183
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost