Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5153. Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta, stran 15627.

Državni svet je na 32. seji, dne 8. 12. 2010, na podlagi 101. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06) sprejel
D O P O L N I T E V P O S L O V N I K A
Državnega sveta
1. člen
V Poslovniku Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08 in 73/09) se v 39. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Po končani razpravi lahko predlagatelj oziroma njegov predstavnik ter predstavnik vlade, kadar ne nastopa v vlogi predlagatelja, poda dodatno obrazložitev. Obrazložitev lahko traja največ deset minut.«
2. člen
Ta dopolnitev poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/10-19
Ljubljana, dne 8. decembra 2010
mag. Blaž Kavčič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost