Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010

Kazalo

5114. Odlok o spremembah Odloka o vaških odborih, stran 15502.

Na podlagi 19. in 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 24/10, 51/10 in 84/10) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Bloke na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o vaških odborih
1. člen
V Odloku o vaških odborih (Uradni list RS, št. 26/00) se spremeni 5. člen, tako da glasi:
V Občini Bloke se imenujejo naslednji vaški odbori.
– Nova vas (za naselji Nova vas in Fara)
– Velike Bloke (za naselje Velike Bloke)
– Veliki vrh (za naselje Veliki vrh)
– Hudi vrh (za naselje Hudi vrh)
– Metulje (za naselje Metulje)
– Studenec (za naselje Studenec)
– Runarsko (za naselji Runarsko in Benete)
– Topol (za naselje Topol)
– Ravne na Blokah (za naselje Ravne na Blokah)
– Volčje (za naselji Volčje in Nemška vas na Blokah)
– Studeno (za naselja Studeno, Radlek in Glina)
– Hribarjevo (za naselja Hribarjevo, Sleme Rožanče in Ulaka)
– Sveta Trojica (za naselja Lovranovo, Jeršanovo, Malni, Ograda, Sveta Trojica, Zales, Bočkovo, Mramorovo pri Pajkovem in Hiteno)
– Ravnik (za naselja Ravnik, Lepi vrh, Škufče, Andrejčje, Gradiško, Štorovo, Lahovo, Polšeče in Zavrh)
– Sveti Duh (za naselja Sveti Duh, Škrabče, Godičevo, Kramplje, Strmca, Mramorovo pri Lužarjih in Zakraj).
2. člen
V 6. členu se črtata druga in tretja alinea, ki ju zamenjata alinei z naslednjo vsebino:
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji.
3. člen
V 7. členu se spremeni prvi odstavek, ki pravilno glasi:
»Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo občani na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje posameznega vaškega odbora. Zbor občanov oblikuje predlog za člane vaškega odbora. Občani odločijo o imenovanju ali razrešitvi posameznega člana odbora vaške skupnosti z večino glasov na zboru prisotnih občanov.
4. člen
V 8. členu se spremeni prvi stavek, ki določa število članov vaškega odbora, ki glasi. »Vaški odbori štejejo od tri do devet članov.
5. člen
V 12. členu se doda stavek, ki glasi. »O poteku seje vaškega odbora se piše zapisnik, ki obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih in o izidu glasovanja o posameznih predlogih in sklepih, ki so bili sprejeti.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2010
Nova vas, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti