Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010

Kazalo

5112. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009, stran 15499.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB2, 114/06, 9/07, 102/07, 69/08, 19/09, 49/09 in 83/09; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009
1. člen
V sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009 (Uradni list RS, št. 47/09) se pred piko na koncu prvega odstavka 1. člena doda besedilo, ki glasi: »in odškodninskega urada«.
2. člen
V PRILOGI 1 se tabela 1.5. IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA OBDOBJE od ______ do _______ nadomesti z novo tabelo 1.5. IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA OBDOBJE od ______ do ________, ki je sestavni del tega sklepa.
3. člen
V PRILOGI 2 se:
– v točki 2.1. BILANCA STANJA B. OBVEZNOSTI za postavko »A.III.6. Rezerve za izravnavo katastrofalnih škod« doda postavka »7. Rezerve iz polovice pozitivnega izida dopolnilnih zavarovanj«. Dosedanja postavka III.7. postane postavka III.8..
– v točki 2.2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA C. Izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj črtata postavki XII. in XIII..
– v točki 2.2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA Ca. Izkaz izida iz dopolnilnih zavarovanj, črta besedilo, ki je navedeno v oklepaju.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(1) Računovodske izkaze v skladu s tem sklepom je potrebno prvič izdelati za zadnje trimesečje leta 2010.
(2) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
EVA 2010-1611-0168
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti