Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010

Kazalo

5111. Sklep o spremembi Sklepa o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, stran 15499.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi enajstega odstavka 62.f člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08; v nadaljevanju: ZZVZZ) in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB2, 114/06, 9/07, 102/07, 69/08, 19/09, 49/09 in 83/09; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja
S K L E P
o spremembi Sklepa o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju
1. člen
V sklepu o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 89/05 in 31/06) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: »Zavarovalnice ločeno izkazujejo prihodke in odhodke dopolnilnega zavarovanja na način, predpisan s sklepom, ki določa vsebino letnega poročila in trimesečnih računovodskih izkazov zavarovalnic.«
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zavarovalnice v Izkazu celotnega vseobsegajočega donosa postavke Izkaza izida iz dopolnilnih zavarovanj (Ca.) vključijo tudi v Izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj, kot je predpisan v razdelku C iz točke 2.2. Priloge 2 sklepa, ki določa vsebino letnega poročila in trimesečnih računovodskih izkazov zavarovalnic.«
V tretjem odstavku se pred besedo »zavarovalnice« doda besedilo, ki glasi: »izkazanega v Izkazu izida iz dopolnilnih zavarovanj (Ca.),«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnice ločeno izkazujejo sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na dopolnilno zavarovanje na način, predpisan s sklepom, ki določa vsebino letnega poročila in trimesečnih računovodskih izkazov zavarovalnic.
(2) Polovico pozitivnega izida iz tretjega odstavka 3. člena sklepa, zavarovalnice izkažejo v bilanci stanja pod postavko »Rezerve iz polovice pozitivnega izida dopolnilnih zavarovanj«, ki se izkazuje znotraj postavke »Rezerve iz dobička«. Rezerve iz polovice pozitivnega izida dopolnilnih zavarovanj se ne smejo izplačati, zavarovalnice jih morajo nameniti izključno za izvajanje dopolnilnega zavarovanja, pri čemer jih ne smejo uporabiti za pokrivanje izgube iz dopolnilnih zavarovanj pred 1. marcem 2006.
(3) Zavarovalnice morajo polovico pozitivnega izida iz tretjega odstavka 3. člena sklepa razporediti na postavko Rezerve iz polovice pozitivnega izida dopolnilnih zavarovanj, ne glede na poslovni izid zavarovalnice.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Zavarovalnice morajo sredstva, ki so jih do uveljavitve tega sklepa oblikovale iz naslova polovice pozitivnega izida iz dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj (4. točka drugega odstavka 62. člena) najkasneje do 31. 12. 2010 preoblikovati v postavko »Rezerve iz polovice pozitivnega izida dopolnilnih zavarovanj«.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
EVA 2010-1611-0167
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti