Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5086. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič, stran 15238.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo (ZVrt-UPB2) in 25/08), 2., 4., in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/95, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 2. redni seji dne 24. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
+--------------------------+-------------+
|Program          | Ekonomska |
|             | cena v EUR |
+--------------------------+-------------+
|Celodnevni programi    |       |
+--------------------------+-------------+
|1. prvo starostno obdobje |    427,07|
|(oddelki od 1 do 3 let)  |       |
+--------------------------+-------------+
|2. drugo starostno obdobje|    356,17|
|(oddelki od 3 do 6 let)  |       |
+--------------------------+-------------+
|3. kombiniran oddelek in |    381,09|
|oddelek 3 do 4 leta    |       |
+--------------------------+-------------+
2. člen
Razlika med potrjeno ceno programov in ceno za starše se krije iz proračuna Občine Tržič.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:
– uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 50% mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo,
– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasni izpis otroka zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 10 delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50% mesečnega prispevka za program, v katerega je vključen.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič, št. 602-0016/2009-43 z dne 17. 9. 2009 (Uradni list RS, št. 74/09).
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 12. 2010.
Št. 602-0019/2010-43
Tržič, dne 24. novembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost